parallax background

Konflikt i miłość. Rozwiazywanie konfliktów w rodzinie/w pracy/w firmie/w związkach – pojednanie i pokój ponad granicami.