parallax background

Ciche Ustawienia Rodzin

Otwarcie na pełnię miłości – zgoda na życie w pełni – pojednanie ze wszystkim

parallax background

Wielu ludzi jest uwikłanych w wydarzenia i losy swoich rodzin. Czują się kierowani z zewnątrz i zblokowani przez swoje wewnętrzne wzorce. W relacjach partnerskich zawsze powtarzają się te same konflikty, dzieci nie mogą się rozwijać, stają się zaborcze, agresywne lub chore.

Głębokie powiązania w rodzinie powodują, ze chcemy uwolnić od nieszczęścia lub od bólu tych, którzy czują się nieszczęśliwi lub tych, którzy cierpią. I powielając ich losy przypominamy o nieszanowanych i zapomnianych, zupełnie nieświadomi jak dalece wpływa to na nasz los i na nasze życie.

W cichych ustawieniach rodzin te „więzy miłości“ ujawniają się w sposób poruszający, czasem dramatyczny a wszystko i tak odbywa się w ciszy i skupieniu. Oceny „dobry“ i „zły“ przestają mieć znaczenie a miłość i szacunek wracają do naszych relacji, w miejsce osądów oraz przypisywania win.

W ten sposób pożegnanie staje się możliwe a wiele konfliktów znajduje rozwiązanie. Coraz bardziej pochwyca nas „Miłość Ducha“ (Bert Hellinger) - wszechmocna miłość kochająca życie takim, jakie jest i kochająca ludzi takimi, jacy są. W życiu codziennym możemy ponownie spotykać innych ludzi z dużą wyrozumiałością, z większym szacunkiem i współodczuwając z nimi głębiej.

Pojednanie i rozwiązanie stają się możliwe dając oddech ciału i duszy. Tam, gdzie miłość ponownie przepływa, staje się źródłem siły, szczęścia i spełnienia. Pozwala nam spoglądać przed siebie z ufnością oraz wiarą w powodzenie.

Zapraszamy Państwa do współtowarzyszenia nam na drodze poznania oraz doświadczania metody Cichych Ustawień Rodzin w ramach modułów szkoleniowych i warsztatów ustawieniowych prowadzonych przez Gerharda Walpera i Wolfganga Deußera w Polsce, jako zadania powierzonego bezpośrednio przez Berta i Sophie Hellinger i realizowanego w oparciu o najświeższą wiedzę i praktykę wprost ze źródła.

ISTOTA KSZTAŁCENIA

Wprowadzenie do teorii i praktyki cichych ustawień rodzin, prowadzonych przez Berta Hellingera Hellinger sciencia®: porządki miłości - działanie różnych sił w zależności od sumienia - duchowe pola, duchowe granice - ruchy Duszy i ruchy Ducha - porządki w ramach organizacji i w ramach systemów relacji i związków -porządki sukcesu, kierowania i te panujące w przedsiębiorstwach - służyć i zasługiwać - podążanie za Duchem - ciche, duchowe ustawienia rodzin: rozwiązania wychodzące daleko poza to, co wypowiedziane - porządki pomagania - pomaganie bez syndromu wypalenia - systemowe współodczuwanie - pomaganie i pozostawianie - poziom duchowy: miłość zwrócona ku wszystkim i wszystkiemu bez konieczności mieszania się w to, co jest - działanie poprzez zgodę - miłość ku wszystkim ludziom takim, jacy oni są - miłość wypływająca poza rozróżnianie między tym, co "dobre", a tym co "złe" Wprowadzenie do praktyki cichych ustawień, metodologiczny sposób postępowania, różnorodne aspekty metody i ćwiczenie pozwalające na "oddawania się" prowadzeniu przez Większą Siłę. Ustawienia pod superwizją i ćwiczenia praktyczne, które wspierają zmiany własnej drogi zawodowej.

parallax background

CELE KSZTAŁCENIA

Celem kształcenia jest poznanie i zrozumienie samej metody oraz duchowej postawy potrzebnej zarówno w ustawieniach rodzin, jak też w innych systemach relacji i związków (teamy, pole zawodowe, organizacja) jak i związanych z nimi sposobów postępowania (medytacje, ćwiczenie skupienia, krótkie interwencje terapeutyczne) pozwalających na doświadczanie, obserwację i udział w roli reprezentanta. Wspólne doświadczenia zostaną pogłębione na konkretnych przykładach z własnej praktyki, tak by w trakcie trwania szkolenia można było zacząć samodzielnie dokonywać ustawień w grupach ćwiczeniowych.

Metodologiczny sposób postępowania i działanie porządków miłości oraz porządków życia objaśnione zostaną na konkretnych przykładach. W centrum znajdzie się przede wszystkim nauka samej techniki i rozumienia dynamik. Tak samo ważne jest też poznanie postawy fenomenologicznej, podczas której terapeuta uczy się wczuwania w klienta, jego miłość i system relacji i związków. Pozwala mu to posiąść umiejętność ?oddania się" w służbę jakiejś większej sile z całym jego doświadczeniem, bez zamiarów, lęku i w pełnym zaufaniu fenomenom takim jak Ruch Duszy oraz działanie Duchowej Siły.
Chodzi również o poznanie granic i porządków pomagania, tak aby profesjonalni terapeuci mogli w pełni rozwinąć swoje działanie i aby ich praca nie zakończyła się syndromem wypalenia. To inne pomaganie wymaga wycofania się i włączenia tylko wtedy, kiedy sytuacja i los klienta na to pozwalają i tego wymagają. To jest pomaganie i miłość pozostające w harmonii.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

Podstawowa wiedza na temat nowych ustawień rodzin oraz duchowa postawa jest nie tylko pomocna w sferze zawodowej, ale też daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. Jednak również w życiu prywatnym wglądy na temat ustawień mogą być pomocne na różnych płaszczyznach. Stąd szkolenie otwarte jest zarówno dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, jak i dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju, w związku z partnerem, w swojej rodzinie i pracy.

Szkolenie skierowane jest tym samym do:

Doradców zawodowych i terapeutów: czynni zawodowo psychoterapeuci, psychologowie, doradcy w firmach, coache, współpracownicy ośrodków doradczych, doradcy socjalni, mediatorzy, sędziowie, prawnicy, księża, pastorzy.

Osób pracujących w zawodach związanych z leczeniem i uzdrawianiem: lekarze, uzdrowiciele, ergo terapeuci oraz inne osoby zajmujące się zdrowiem.

Osób zajmujących funkcje kierownicze: w przedsiębiorstwach, w instytucjach psychologicznych, pedagogicznych oraz politycznych: przedsiębiorcy, menedżerowie, kierownicy kancelarii, prywatnej praktyki oraz zarządzający większymi grupami osób, dyrektorzy przedszkoli, ośrodków opiekuńczych, szkół, domów dziecka, dyrektorzy ośrodków doradczych i instytucji społecznych. Zdobędą oni zarówno wiedzę związaną z pracą w organizacjach czy też tą dotyczącą kierowania, ale też otrzymają osobistą pomoc w celu rozwoju własnych kompetencji kierowniczych.

Osób wykonujących zawody socjalne i pedagogiczne: wszystkie zawody związane z wychowaniem, kształceniem osób dorosłych, pracą socjalną, pomocą rodzinie, pracą z osobami starszymi oraz doradztwem socjalnym.

Osób wykonujących zawody artystyczne i muzyczne: pozyskanie większej głębi w celu wykorzystania jej do rozwoju własnego talentu, pomoc w rozwiązaniu własnych problemów prowadzi do zwiększonej kreatywności i silnej potrzeby tworzenia, co przyczynić się może w dużym stopniu do uwolnienia się od twórczych blokad i wewnętrznej pustki.

Osób prywatnych zainteresowanych rozwojem osobistym oraz wzajemnym wzrastaniem w relacjach partnerskich, związkach, w rodzinie i na płaszczyźnie zawodowej. Mogą Państwo szkolenie to wykorzystać w celu zdobycia osobistych wglądów i lepszego zrozumienia sił mających wpływ na nasze relacje, związki i na naszą rodzinę. Już najbardziej podstawowa wiedza może mieć zbawienny wpływ zarówno na nasze stosunki z innymi, jak i z naszą rodziną oraz na nasze życie zawodowe.

Wcześniejsze zajęcia pokazały, że dzięki udziałowi w szkoleniu wiele osób odkrywało na nowo swoją drogę zawodową, gdyż znajdowali się oni w takim momencie swojego życia, który wymagał od nich pewnych decyzji. Zyskane impulsy pozwoliły na nowy początek, na samodzielność, lepsze radzenie sobie z wyzwaniami albo na zwalczenie chronicznych stanów przemęczenia, przeciążenia i wypalenia. Podstawowa wiedza na temat nowych ustawień rodzin oraz duchowa postawa jest nie tylko pomocna w sferze zawodowej, ale też daje możliwość poszerzenia własnego profesjonalnego działania. Jednak również w życiu prywatnym wglądy na temat ustawień mogą być pomocne na różnych płaszczyznach. Stąd szkolenie otwarte jest zarówno dla tych, którzy zainteresowani są wykorzystaniem zdobytej wiedzy w życiu zawodowym, jak i dla osób szukających możliwości osobistego rozwoju, w związku z partnerem, w swojej rodzinie i pracy.

Serdecznie zapraszamy!

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE CERTYFIKATEM NA POZIOMIE I ORAZ NA POZIOMIE II i DODATKOWO NA POZIOMIE III TRAIN THE TRAINER

POZIOM I PODSTAWOWY

obejmuje dziewięć czterodniowych (9x4) modułów tematycznych:

MATKA I OJCIEC
RELACJA PARTNERSKA
MIŁOŚĆ, CHOROBA i UZDROWIENIE
POMOC RODZICOM i ICH DZIECIOM – praca indywidualna
KONFLIKT I MIŁOŚĆ
SUPERWIZJA. PRAKTYKA USTAWIEŃ - praca indywidualna
INNE POMAGANIE – praca indywidualna
PORZĄDKI SUKCESU

PODSTAWOWE PORZĄDKI MIŁOŚCI - rozróżnianie uczuć, 3 sumienia - praca indywidualna

Szkolenie można rozpocząć w dowolnym momencie (od dowolnie wybranego modułu tematycznego), więcej informacji: REGULAMIN SZKOŁY, terminy, zakresy i miejsca realizacji poniżej.

POZIOM II NADBUDÓWKA

obejmuje cztery czterodniowe (4x4) moduły tematyczne, w tym 3 obowiązkowe:

MATKA I OJCIEC
KONFLIKT I MIŁOŚĆ
SUPERWIZJA. PRAKTYKA USTAWIEŃ - praca indywidualna
1 dowolny, wybrany przez uczestnika według indywidualnych preferencji.

Szkolenie można rozpocząć po zakończeniu szkolenia na POZIOMIE.
Więcej informacji: REGULAMIN SZKOŁY, terminy, zakresy i miejsca realizacji poniżej.

POZIOM III ZAAWANSOWANY TRAIN THE TRAINER

obejmuje sześć modułów tematycznych przedstawionych osobno w zakładce Train the trainer

MODUŁY SZKOLENIOWE

Najbliższe terminy w różnych miastach