parallax background

O firmie

NASZE MOTTO

Ciche Ustawienia Rodzin - idąc ku głębi w skupieniu, jasno formułując istotę rzeczy, wychodząc ponad to, co wypowiedziane, ponad morale i osądy, działając w służbie miłości i pojednania – dla odważnych!

NASZA MISJA:

Przekazywanie aktualnej wiedzy i doświadczeń z zakresu metody cichych ustawień rodzin według Berta i Sophie Hellinger na najwyższym poziomie. Jesteśmy po to, by wpierać Państwa w rozwoju osobistym i/lub zawodowym.

Stale udoskonalamy nasz warsztat. Doskonałość oznacza dla nas zapewnienie wysokiej jakości merytorycznej i najnowszej wiedzy pochodzącej wprost od Berta i Sophie Hellinger a także komfort i profesjonalną obsługę Uczestników.

parallax background

NASZA WIZJA

Poprawa jakości spotkań i zajęć z wykorzystaniem metody cichych ustawień rodzin według Berta i Sophie Hellinger wzrost rozpoznawalności i umocnienie pozycji rynkowej w zakresie działalności rozwojowo-szkoleniowej, kojarzonej z profesjonalizmem, wysoką jakością, uczciwością i partnerstwem.


NASZE WARTOŚCI

 • zgodność naszych usług ze standardem SUS 2.0
 • wysoka jakość i rzetelność usług;
 • rozwój poprzez ciągłe doskonalenie kompetencji i umiejętności;
 • dopasowanie do potrzeb Uczestników i dbałość o Uczestników;
 • odwaga w realizacji wyzwań.

NASZ CEL I KIERUNEK DZIAŁANIA

 • dalszy rozwój;
 • uzyskanie akredytacji oraz rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych;
 • odpowiadanie na potrzeby Uczestników;
 • rozszerzanie oferty oraz miejsc realizacji;
 • najwyższy poziom obsługi Uczestników;
 • satysfakcja Uczestników;
 • satysfakcja współpracowników i dostawców;
 • innowacyjność – ciągłe ulepszenie usług;
parallax background

NASZE ATUTY

 • jesteśmy profesjonalistami i pasjonatami;
 • posiadamy doświadczoną kadrę poszerzająca i szlifującą swoją wiedze i umiejętności bezpośrednio;
 • nasze zajęcia odbywają się w salach konferencyjnych o wysokim standardzie;
 • badamy ocenę naszych zajęć i wyciągamy wnioski;
 • podczas zajęć gwarantujemy atmosferę sprzyjającą rozwojowi Uczestników;
 • zapewniamy obsługę na najwyższym poziomie;
 • zapewniamy konsultacje po zajęciach.

RYS HISTORYCZNY

Gerhard Walper przybył do Polski po raz pierwszy razem z Bertem Hellingerem, w listopadzie 2004 roku, na drugie warsztaty Berta Hellingera w Polsce, zorganizowane przez Zenona Mazurczaka i Ewę Foley.

W tym czasie prace ustawieniową w Polce prowadziła już Maria Senftleben-Gudrich, która zaproponowała Gerhardowi Walperowi przeprowadzenie pierwszego warsztatu ustawień, co miało miejsce w Gdańsku - grudzień 2004 - organizacja Ewa Tuszer. Przedsięwzięcie to ukoronował odzew ze strony uczestników i głębokie poruszenia szczególnie w tych ustawieniach, których tematem były pokój i pojednanie Polaków i Niemców, ofiary i sprawcy, trauma wojenna, prześladowania i przesiedlenia.

Na tym nie mogło się więc skończyć i już w 2005 roku Gerhard Walper rozpoczął cykl seminariów i warsztatów ustawieniowych - początkowo w Warszawie, potem również we Wrocławiu - organizowanych przez Ewę Foley oraz Jerzego i Barbarę Górak. W latach 2006 - 2007 grupy polskich uczestników stawały się coraz bardziej liczne. W tym samym czasie Gerhard Walper poprowadził wiele warsztatów i grup superwizyjnych dla Berta Hellingera w Niemczech i stale rozwijał się przy jego boku. W ten sposób stal się jednym z najważniejszych trenerów metody ustawień rodzin w Niemczech oraz docentem szkoły ustawień Berta i Sophie Hellinger (Hellingerschule/Hellinger Sciencia® do 2020 roku) o zasięgu: Europa, Rosja, Brazylia, Chiny, Argentyna.

W roku 2007 Gerhard Walper został wybrany i zobligowany przez Berta do zorganizowania i zaoferowania w Polsce takiej formy kształcenia w zakresie ustawień rodzin, która przez swój wysoki poziom będzie odpowiadała założeniom metody przez nich stworzonej i stale rozwijanej oraz najświeższym wytycznym i wglądom w tym zakresie.

Grupy szkoleniowe i warsztaty w tej formule organizowane były początkowo przez Jerzego i Barbarę Górak a następnie ich organizację przejęła Anna Choińska, która od roku 2005 tłumaczyła zajęcia prowadzone przez Gerharda Walpera w Polsce. Pierwsze przedsięwzięcie w ramach projektu Ciche Ustawienia Rodzin w Polsce. Gerhard Walper w swojej pierwszej podróży po Polsce, promującej Ciche Ustawienia w Polsce według metody Berta Hellingera. Wrocław – Kraków – Lublin - Bydgoszcz – Gdańsk – Poznań

W dniach 10 – 21 stycznia 2010 Gerhard Walper, uczeń i bliski współpracownik twórcy metody ustawień rodzin Berta Hellingera, odwiedził 6 polskich miast: Wrocław, Kraków, Lublin, Bydgoszcz, Gdańsk i Poznań aby podczas otwartych wykładów propagować ideę Nowych Ustawień Rodzin w ciszy oraz wyjaśnić ich wpływ na nasze życie osobiste i zawodowe. W przedsięwzięciu udział wzięło łącznie około 500 osób.

Pierwsze spotkanie miało miejsce we Wrocławiu i uczestniczyło w nim 75 osób - spotkanie zostało zorganizowane przez Barbarę i Jerzego Góraków. Potem był Kraków, gdzie pracy Gerharda przyglądało się 120 osób. Wykład zorganizowała Apolonia Rdzanek - współtwórca seminarium weekendowego, na którym spotkało się ponad 60 osób.

W Lublinie spotkanie zorganizowały Anna Gąszczyk, Sylwia Matraszek i Monika Sołek – wzięło w nim udział 75 osób. Następnie była Bydgoszcz, gdzie przybyło 65 osób - spotkanie mogło mieć miejsce dzięki Iwonie Górze, która zajęła się jego organizacją. W Gdyni spotkało się z 80 osób - wykład w tym mieście zorganizowany został przez Violettę Rukszę i Martę Kowalską. Podróż Gerharda zakończył wykład Gerharda Walpera w Instytucie Zachodnim w Poznaniu dla 101 osób. Spotkanie zorganizowali Marzena Jankowiak i Sławomir Kurzawski.

W sposób szczególny wdzięczni jesteśmy Panu Andrzejowi Nehrebeckiemu, który ofiarował wsparcie i poświecił swój czas podczas pobytu Gerharda w Krakowie. Dziękujemy Annie Choinskiej, Robertowi Choinskiemu, Annie Gąszczyk, Annie Kopel oraz innym osobom zaangażowanym w realizację projektu Ciche Ustawienia Rodzin w Polsce do września 2018 roku.

W latach 2010 – 2018 Gerhard Walper poprowadził dziewięć edycji Szkoły Cichych Ustawień według metody cichych ustawień Bertra Hellingera, to jest około 60 modułów szkoleniowych z udziałem około 1800 uczestników, i około 125 warsztatów tematycznych – z udziałem około 3000 uczestników: we Wrocławiu, Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Katowicach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestniczącym w tych spotkaniach oraz tym, którzy przez te wszystkie lata wspierali Gerharda Walpera w propagowaniu pracy Berta Hellinger w Polsce, pozwalając i współdziałając by idea ustawień dotarła do ich rodzinnych miast oraz poprzez swoją cichą pracę „na drugim planie” ułatwiali dotarcie metody do wielu serc.

Najserdeczniej dziękujemy Gerhardowi Walperowi oraz Wolfgangowi Deußer za ich obecność u nas w Polsce, towarzyszenie nam w naszym rozwoju oraz ich ogromy wkład w propagowanie nie tylko założeń ale tez tej najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu metody cichych ustawień rodzin według Berta Hellinegera.

Od 15. października 2018 roku Renata Pèrez przejęła organizację oraz tłumaczenie zajęć Szkoły i Warsztatów Cichych Ustawień Gerharda Walpera w Polsce. Mamy nadzieję, że projekt będzie nadal niósł pomoc, szczęście i radość potrzebującym a gruntowne wyszkolenie i przygotowanie praktyczne osób prowadzących ustawienia zaowocuje ich przyszłą, indywidualną praktyką ustawieniową prowadzoną z uważnością, szacunkiem i sukcesem.