parallax background

ANKIETA OCENY SZKOLENIA

Szanowni Państwo!
Informacje, które zostaną podane w niniejszej ankiecie, posłużą jako wskazówki do tego, aby podnieść poziom szkolenia, w którym Państwo uczestniczą, a także poziom skuteczności i atrakcyjności następnych szkoleń. Uprzejmie prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk i wpisanie wszelkich uwag, które mogłyby wpłynąć na podniesienie poziomu jakości szkolenia, w którym Państwo uczestniczą.

  Płeć

  Wiek

  1. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu obyte szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania?
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Wystarczająco5 Niewystarczająco


  2. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności?
  1 Zdecydowanie przydatne2 Raczej przydatne3 Trudno powiedzieć4 Raczej nieprzydatne5 Zdecydowanie nieprzydatne


  3. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu zyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę teoretyczną z omawianego na szkoleniu obszaru?
  1 Zdecydowanie przydatne2 Raczej przydatne3 Trudno powiedzieć4 Raczej nieprzydatne5 Zdecydowanie nieprzydatne


  4. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, w jakim stopniu zyskane informacje pogłębiły Pani/Pana wiedzę praktyczną z omawianego na szkoleniu obszaru?
  1 Zdecydowanie przydatne2 Raczej przydatne3 Trudno powiedzieć4 Raczej nieprzydatne5 Zdecydowanie nieprzydatne


  5. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, czy nabyte na szkoleniu kompetencje wykorzysta Pani/Pan w życiu osobistym?
  1 Zdecydowanie tak2 Raczej tak3 Trudno powiedzieć4 Raczej nie5 Zdecydowanie nie


  6. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, czy nabyte na szkoleniu kompetencje wykorzysta Pani/Pan w życiu zawodowym?
  1 Zdecydowanie tak2 Raczej tak3 Trudno powiedzieć4 Raczej nie5 Zdecydowanie nie


  7. Proszę ocenić posługując się pięciostopniową skalą, wiedzę prowadzącego i jego przygotowanie merytoryczne.
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Raczej źle5 Źle


  8. Proszę odpowiedzieć posługując się trzystopniową skalą, jak ocenia Pan/Pani zakres prezentowanego materiału?
  1 Za wąski2 Odpowiedni3 Za szeroki


  9. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, sposób przekazywania informacji przez prowadzącego szkolenia.
  1 Bardzo przystępny2 Przystępny3 Średnio przystępny4 Mało przystępny5 Nieprzystęony


  10. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, sposób prowadzenia ćwiczeń przez prowadzącego szkolenia.
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Raczej źle5 Źle


  11. Proszę ocenić na pięciostopniowej skali, prace grupy ćwiczeniowej.
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Raczej źle5 Źle


  12. Proszę odpowiedzieć na pięciostopniowej skali, jak ocenia Pani/Pan szkolenie od strony organizacyjnej?
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Raczej źle5 Źle


  13. Proszę powiedzieć posługując się pięciostopniową skalą, jak ocenia Pani/Pan ogólną atmosferę odbytego szkolenia?
  1 Bardzo dobrze2 Dobrze3 Średnio4 Raczej źle5 Źle


  14. Jakie treści merytoryczne Pani/Pana zdaniem powinny być uwzględnione w kolejnych szkoleniach w tym obszarze tematycznym?:

  Dziękujemy za wypełnienie ankiety

  Ta strona jest chroniona przed robotami poprzez reCAPTCHA firmy Google. Wysyłając formularz akceptujesz Politykę prywatności oraz Warunki użytkowania.