parallax background

TRAIN THE TRAINER

„PRAWDA W RUCHU“

Doskonalenie własnych kompetencji

INSPIRACJA, OPIEKA, PODSTAWY FILOZOFICZNE, SZKOLENIE SUPERWIZJA I POMOC ZAWODOWA DLA PROWADZĄCYCH USTAWIENIA
parallax background

SZKOLENIE (stopień 3)

WROCŁAW / WARSZAWA

Podstawy szkolenia

Duchowe ustawienia rodzinne jako „filozofia stosowana“ i jako przeżywana „Naturalna Mistyka“, miłość do wszystkich i do wszystkiego, jak ją opisuje Bert Hellinger w książce pod tym samym tytułem („Natürliche Mystik”). Po drugie fenomenologiczna droga poznania, doskonale ujęta przez Bert‘a Hellinger‘a w książce „Wahrheit in Bewegung“ [Prawda w ruchu]. Po trzecie doświadczenie „nocy duszy“ i przejście przez tę noc w trakcie ustawień. Stała się ona dla Bert‘a Hellinger’a codziennym doświadczeniem i zabiera nas w niekończący się ruch odnowy.

Chcemy uchwycić i przekazujemy ducha pracy Bert‘a Hellinger’a. Zakres szkolenia krąży wokół jego filozofii i mentalności. Zależy nam bardzo na przekazaniu odmiennej praktyki w trakcie ustawień, zarówno w pracy indywidulanej jak i grupowej. Chcemy z uczestniczkami i uczestnikami pójść drogą odnowy, na której będziemy badać nasze dotychczasowe działanie i sami poddamy się wewnętrznemu oczyszczeniu. To, co zostanie nam podarowane na tej drodze, powinno wyjść od razu na dobre naszym klientom i ich rodzinom: „w służbie miłości i życia “ (Bert Hellinger).

Podstawowe cele i tematy szkolenia:

 • Szkolenie w zakresie duchowych ustawień rodzinnych (Bert Hellinger) jako "filozofii stosowanej", jako przeżywanej "Naturalnej Mistyki" i jako „wiedzy o miłości” stosowanej do życia
 • Opieka i profesjonalne wsparcie dla osób prowadzących ustawienia
 • Pogłębienie i nauka na podstawie dziedzictwa duchowego pozostawionego nam przez Bert‘a Hellinger’a
 • Wzmocnienie tego, czego prowadzący ustawienia już się nauczyli i zintegrowali w swojej pracy
 • Doprowadzenie prowadzących ustawienia do odnowionej podstawy, do odnowy i pogłębienia w duchu i filozofii Bert’a Hellinger‘a Wprowadzenie do "nocy zmysłów, ducha i woli" (Bert Hellinger)
 • Nowa siła i inspiracja dla własnej wiedzy i własnego doświadczenia, poprzez powtórzenie i pogłębienie istotnych wglądów, również w praktyce
 • Wsparcie dla prowadzących ustawienia w kryzysach i w przypadku syndromu wypalenia
 • Pomoc dla „bezradnych osób pomagających“ w formie superwizji i osobistych ustawień
 • Poszerzenie własnych kompetencji za pośrednictwem fenomenologicznej drogi poznania
 • Skupienie, pustka, modlitwa, cisza – jak można je osiągnąć, co je nam zakłóca
 • Poszerzanie i przekraczanie granic działania, sumienia i miłości
 • Ustawienia w inny sposób, działanie w inny sposób, kochanie w inny sposób
 • Skrajne wycofanie, wspieranie przez miłość do WSZYSTKIEGO, kierowanie z innego źródła
 • Ćwiczenia, wymiana, ustawienia pod superwizją, feedback dla własnej pracy ustawieniowej
 • Wspieranie wspólnoty osób prowadzących ustawienia, które czują się związane z dziełem Bert‘a Hellinger’a i związane wspólnym duchem


Literatura

Bert Hellinger: „Natürliche Mystik“ [Naturalna Mistyka]

Bert Hellinger: „Wahrheit in Bewegung“ [Prawda w ruchu]

Bert Hellinger: „Die Heilung“ [Uzdrowienie]

Bert Hellinger: „Gottesgedanken“ [Myśli Boga]

Bert Hellinger: „Der große Konflikt“ [Wielki konflikt]

Bert Hellinger: „Innenreisen“ [Wewnętrzne podróże]

Jiddu Krishnamurti: „Einbruch in die Freiheit“ [Włamanie do wolności]

Lao-Tse: „Tao Tê King“ [Księga Drogi]

MODUŁY SZKOLENIOWE

Najbliższe terminy w różnych miastach
1 stycznia, 2023

Ciemna noc, TAO + NIE

 14.-17.03.2024 Gerhard Walper   WARSZAWA Centrum Prasowe Foksal, Foksal 3/5

Godziny zajęć Train the Trainer:

czwartek 15:00 – 20:00

piątek 9:30 – 13:30/15:30 – 19:00 (19:00 – 21:00 możliwość ćwiczeń)

sobota 9:30 – 13:30/15:30 – 19:30

niedziela 9:30 – 13:00

Koszt: 1.900,00 zł

SERDECZNIE ZAPRASZAMY